Nhà văn Võ Thị Xuân Hà và Thương Gia

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà và Thương Gia

Có lẽ tôi được thừa hưởng dòng máu đam mê sáng tạo của cả bên nội và bên ngoại. Trong tôi là sự thành kính với cả hai: NHÀ VĂN và THƯƠNG GIA.