Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

.

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định nội bộ về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay, phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng.

Yêu cầu tiếp theo là các ngân hàng, công ty tài chính phải chấp hành các quy định về lãi suất, phí liên quan đến hoạt động cho vay theo quy định tại Thông tư 39. Nghiêm túc thực hiện các quy định về nguyên tắc, phương pháp tính lãi và phí, minh bạch lãi suất cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước, chấn chỉnh cho vay tiêu dùng, cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các nhà băng phải minh bạch hoạt động cho vay như niêm yết hợp đồng theo mẫu, cung cấp đầy đủ cho khách hàng trước khi xác lập thỏa thuận cho vay các thông tin về lãi suất, nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất trong trường hợp áp dụng lãi suất có điều chỉnh, lãi suất quá hạn, loại phí và mức phí.

Riêng các công ty tài chính tiêu dùng, phải ban hành đầy đủ quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về khung lãi suất cho vay theo quy định tại Thông tư 43. Đặc biệt, phải rà soát, quản lý chặt chẽ các điểm giới thiệu dịch vụ, nhân viên, đối tác của tổ chức tín dụng để bảo đảm tuân thủ các quy định nội bộ lẫn của pháp luật. 

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu rà soát chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá cán bộ, hạn chế rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Các cơ quan này phải thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó là việc phối phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro, vi phạm với tổ chức tín dụng.

Gần đây, nhiều tổ chức tín dụng liên tục vướng cáo buộc khi nhân viên quấy rối, khủng bố khách hàng qua điện thoại, liên quan đến việc đòi nợ cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Tú Anh

Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn