Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính

.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, thống kê cho thấy kết quả thực tế của các hành động của các doanh nghiệp vẫn chưa được như mong đợi. 

Ví dụ, về việc giảm số mặt hàng phải KTCN, trên thực tế, cho đến nay mới chỉ có khoảng 6% các mặt hàng được đưa ra khỏi diện phải KTCN. Về việc làm rõ các mặt hàng phải KTCN, cho tới nay trong số 164 Danh mục hàng hóa phải KTCN thì có tới 63 Danh mục chưa được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành chính thức, chưa chỉ rõ mã từng mặt hàng, hoặc có mã chưa phù hợp (chiếm tới 36% số Danh mục). Về thời gian cho KTCN, mặc dù có nhiều cải cách về thủ tục, tới nay thời gian KTCN trung bình vẫn là 76 giờ/thủ tục, cao hơn xấp xỉ ba lần so với các nước ASEAN.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong tuần qua Thủ tướng 2 lần nhắc đôn đốc các bộ trình các nghị định cắt giảm ĐKKD và giảm TTHC. “Thủ tướng yêu cầu xây dựng dự thảo chỉ thị của Thủ tướng tăng cường cải cách kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm TTHC đối với các bộ ngành. Bởi vì đã hết thời gian nửa năm 2018, đến nay kiểm tra lại thấy rằng các bộ, ngành làm vẫn chậm quá chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

N.Khánh

  • Từ khóa
  • Đẩy mạnh
  • cắt giảm
  • thủ tục hành chính
Tin cùng chuyên mục
  • Vốn FDI tăng 5,7%
  • Công bằng trong đánh thuế tài sản
  • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhen nhóm, cổ phiếu của ZTE bị bán tháo
  • Các bộ, ngành không được vay vốn nước ngoài để chi thường xuyên
Nguồn: daidoanket.vn