Thị trường TPCP ngày 10/10: Lãi suất thực hiện nhiều kỳ hạn giảm

.
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 10/10/2018, thị trường có xu hướng chào mua và chào bán cân bằng, trong đó kỳ hạn 3 năm có khối lượng chào mua, chào bán lớn nhất, đạt 4,7 triệu trái phiếu.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm và 25-30 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt 22,04 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm, 15 năm và 30 năm tăng từ 1 đến 9 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 9 tháng, 3 năm và 20 năm không đổi so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 1 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 7-10 năm và 10-15 năm giảm từ 1 đến 29 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản so với phiên giao dịch gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 4-10/10
Nguồn: thoibaonganhang.vn