SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Vinaconex

.
TIN LIÊN QUAN
Đủ lý do chậm bàn giao quyền đại diện doanh nghiệp
Chậm giao doanh nghiệp về SCIC: Vì tư tưởng chưa muốn, kỷ cương kỷ luật chưa nghiêm
NHNN chấp thuận sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex – Viettel vào SHB
Vinaconex vẫn được triển khai dự án đường ống dẫn nước sông Đà số 2

Cụ thể, số lượng cổ phần chào bán là 254.901.153 cổ phần, chiếm 57,71% vốn điều lệ Vinaconex. Lãnh đạo SCIC cho biết việc chào bán này là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá sẽ được SCIC công bố theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Các đối tượng được tham gia đấu giá gồm: nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức); nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tổ chức); các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư.

Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua và đảm bảo giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Vinaconex là 49%.

Nguồn: thoibaonganhang.vn