Lãi suất qua đêm bằng USD đã giảm xuống dưới 2%

.

Theo cập nhật mới đây về hoạt động ngành ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng USD trong tuần đầu tiên của tháng 9 đã tăng 9,6% so với tuần liền trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND cả tuần đạt khoảng 80.299 tỷ đồng, tương đương bình quân 20.075 tỷ đồng/ngày (ngày 3/9 nghỉ giao dịch).

Trong khi đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng tiền đồng đạt xấp xỉ 131.625 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, giao dịch vay/cho vay trên thị trường 2 bằng nội tệ xấp xỉ 32.906 tỷ đồng, giảm 4.376 tỷ đồng so với tuần cuối tháng 8. Tỷ trọng giao dịch bằng nội tệ và ngoại tệ tuần này đã tăng lên 37,9% từ mức 34,8% trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch bằng tiền đồng vẫn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, chiếm 47% tổng doanh số giao dịch đồng VND và kỳ hạn 1 tuần tương đương 29% tổng doanh số giao dịch bằng VND.

Theo báo cáo của các TCTD, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đầu tiên của tháng 9 ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt đối với giao dịch tiền đồng. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đều tăng 0,08%/năm lần lượt lên mức 4,47%/năm và 4,60%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng lãi suất giảm nhẹ 0,02%/năm xuống mức 4,67%/năm.

Các giao dịch bằng đồng USD, giao dịch tập trung gần như toàn bộ vào nhóm kỳ hạn ngắn. Cụ thể, với giao dịch bằng đồng USD, kỳ hạn qua đêm có doanh số lớn nhất, chiếm 68%. Trong khi đó, kỳ hạn 1 tuần bằng ngoại tệ này chiếm 23%.

Lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,02%/năm xuống mức 1,99%/năm. Trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng đều tăng lần lượt 0,02%/năm và 0,03%/năm lên mức 2,11%/năm và 2,27%/năm.


Giao dịch bằng đồng USD trên liên ngân hàng khá sôi động

Thống kê trên thị trường dân cư, báo cáo của NHNN cho thấy mặt bằng lãi suất của hệ thống các ngân hàng không thay đổi so với tuần trước đó.

Lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; và ở mức 6,5-7,3%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Đối với đồng USD, lãi suất huy động giữ ở mức 0% trong khi cho vay phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn quanh mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Nguồn: ndh.vn