Thiết kế kiểu này thì nhà ống hẹp đến mấy cũng thoáng đãng, rộng rãi bất ngờ

.
Những vùng đất ngoại ô đang dần được đô thị hóa. Trong quá trình phát triển, các dạng kiến ​​trúc cũ trở nên lỗi thời. Nhà ống Việt Nam là một trong những điển hình khó trong kiến trúc khi tái tạo không gian sống với đầy đủ ánh sáng, không khí...
Những vùng đất ngoại ô đang dần được đô thị hóa. Trong quá trình phát triển, các dạng kiến ​​trúc cũ trở nên lỗi thời. Nhà ống Việt Nam là một trong những điển hình khó trong kiến trúc khi tái tạo không gian sống với đầy đủ ánh sáng, không khí...
Theo Hàn Ly (Theo archdaily) (Dân Việt)
try {if(ADS_68_15s!=undefined){document.write( ADS_68_15s);ADS_68_15s.start();}}catch(e){}
Xem album mở rộng
Xem Album tự động|   |< <<1234567 >> >|
Nguồn: www.24h.com.vn