Ai mà ngờ những căn nhà đẹp đến thế này lại được làm từ... container cũ?

.
“Ngôi nhà 12 Container” (2003): Tòa nhà được xây dựng trên Đồi Blue, Maine, do kiến trúc sư Adam Kalkin thiết kế. Ảnh: Adam Kalkin.
“Ngôi nhà 12 Container” (2003): Tòa nhà được xây dựng trên Đồi Blue, Maine, do kiến trúc sư Adam Kalkin thiết kế. Ảnh: Adam Kalkin.
Theo Cẩm Chi (theo CNN) (Dân Việt)
try {if(ADS_68_15s!=undefined){document.write( ADS_68_15s);ADS_68_15s.start();}}catch(e){}
Xem album mở rộng
Xem Album tự động|   |< <<1234567 >> >|
Nguồn: www.24h.com.vn