Kiến nghị phân bổ 1.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

.
Nguồn: dothidiaoc.com