Dự án vùng ven bị kiểm tra vì rao bán trái phép

.
Nguồn: dothidiaoc.com