Đà Nẵng: Đất đã bán cho dân nhưng chủ đầu tư vẫn xây nhà

.
Nguồn: dothidiaoc.com