HSL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của công ty con

.

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của công ty con như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn