HSG: Quyết định của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Quyết định của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn