Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,5%

.
Bà Nguyễn Huỳnh Trang (đứng), Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Bà Nguyễn Huỳnh Trang (đứng), Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch trong nội địa của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 510.190 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 327.803 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ và chiếm 64,25%. Doanh thu nhóm hàng đồ dùng, trang thiết bị gia đình  tăng 14,7%; lương thực thực phẩm tăng 13,7%; 13,6% là mức tăng của nhóm may; xăng dầu các loại tăng 14,4%. Sức tiêu thụ và hàng hóa tăng trưởng ổn định trong 3 tháng tăng 12,3%, 6 tháng ước tăng 12,7%, chứng tỏ quy mô thị trường nội địa còn độ mở nhất định cho các doanh nghiệp khai thác.

Cũng theo Bà Nguyễn Huỳnh Trang, ngành Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào 6 tháng cuối năm 2018, xây dựng nhóm các mặt hàng chủ lực của thành phố, trọng tâm phát triển thương mại nội địa. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước đưa hàng vào kênh bán lẻ hiện đại.

Tường Vi

Từ Khóa:
        bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch, công thương thành phố hồ chí minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa, 6 tháng cuối năm 2018, bà nguyễn huỳnh trang, 6 tháng đầu năm, của thành phố, hàng hóa tăng, so cùng kỳ, doanh nghiệp
Nguồn: tapchicongthuong.vn