Long An: Chấm dứt hoạt động dự án bột gỗ của Saremco Hàn Quốc

.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An vừa yêu cầu Công ty TNHH Saremco Hàn Quốc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án Đầu tư Nhà máy Sản xuất bột gỗ. Dự án được triển khai tại lô 26A, đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 10/9/2010. Tuy nhiên, Dự án đã ngừng hoạt động đầu tư từ năm 2012 mà không rõ lý do. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với Ban để giải quyết việc chấm dứt hoạt động Dự án. Trong thời hạn 90 ngày, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của Dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.          


Theo Báo Đấu thầu

Từ Khóa:
        ban quản lý khu kinh tế tỉnh long an, long an đã yêu cầu nhà đầu tư liên, tế tỉnh long an đã yêu cầu nhà đầu, quản lý khu kinh tế tỉnh long an đã, kinh tế tỉnh long an đã yêu cầu nhà, lý khu kinh tế tỉnh long an đã yêu, khu kinh tế tỉnh long an đã yêu cầu, tỉnh long an đã yêu cầu nhà đầu tư, an đã yêu cầu nhà đầu tư liên hệ, đã yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với
Nguồn: tapchicongthuong.vn