Cổ phần PV Oil được nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua gấp 2,86 số chào bán

.

PV Oil thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang thực hiện cổ phần hóa theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2017. Hiện tại, PV Oil đã chào bán thành công gần 20% cổ phần thông qua đấu giá ra công chúng (IPO) vào ngày 25/1/2018.

Bên cạnh đó, PV Oil cũng đang xúc tiến việc chào bán 44,72% cổ phần cho NĐTCL và 4 NĐTCL đã gửi thư xác nhận đăng ký tham gia đấu giá sau khi hoàn thành bước thẩm định đầu tư, với số lượng cổ phần đăng ký mua gấp 2,86 lần số lượng chào bán.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Cty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty CP, việc chào bán cho NĐTCL của PV Oil sẽ được thực hiện qua Sở Giao dịch chứng khoán, dự kiến là Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Tuy nhiên, hiện tại chưa có quy chế mẫu chào bán cổ phần cho NĐTCL nên PV Oil phải chủ động xây dựng quy chế trình cơ quan chức năng phê duyệt.

Dự thảo Quy chế bán cổ phần cho NĐTCL của PV Oil được soạn thảo trên cơ sở Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012, có bổ sung các nội dung quy định về tiêu chí và điều kiện bán cổ phần cho cổ đông chiến lược tại Quyết định số 1979/QĐ-TTg và một số quy định liên quan tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Việc PV Oil chủ động xây dựng quy chế chào bán cho NĐTCL là một việc làm cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành việc chào bán cổ phần cho NĐTCL trong thời hạn Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ.

Trước đó, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà PV Oil đã không thể hoàn thành việc chào bán cổ phần cho NĐTCL theo đúng thời hạn đề ra bởi Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là 3 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Chính vì thế, Hội đồng thành viên PVN đã gửi công văn báo cáo tình hình cổ phần hóa PV Oil cho Bộ Công Thương, đồng thời đề xuất Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị kéo dài thời gian hoàn thành bán cổ phần cho NĐTCL thêm 4 tháng.

Thể theo nguyện vọng của PNV, Bộ Công Thương đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh phương án cổ phần hóa PV Oil, bao gồm cả nội dung kéo dài thời gian hoàn thành bán cổ phần cho NĐTCL đến cuối tháng 7/2018.

Theo Báo Xây dựng

Từ Khóa:
        sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh, kéo dài thời gian hoàn thành bán cổ phần, dài thời gian hoàn thành bán cổ phần cho, thời gian hoàn thành bán cổ phần cho nđtcl, hoàn thành việc chào bán cổ phần cho nđtcl, thủ tướng chính phủ, dự thảo quy chế bán cổ phần cho, chủ động xây dựng quy chế, đăng ký mua gấp 2, 86, phương án cổ phần hóa
Nguồn: tapchicongthuong.vn