Bộ Giao thông đấu giá 371 triệu quyền mua cổ phần Vietnam Airlines

.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố thông tin về việc đấu giá 371,5 triệu quyền mua cổ phần HVN, thuộc sở hữu của Bộ Giao thông vận tải.

Số lượng này tương ứng quyền mua hơn 57,8 triệu cổ phần Vietnam Airlines. Cụ thể, nhà đầu tư sở hữu mỗi 100 quyền mua sẽ được mua khoảng 15,57 cổ phần Vietnam Airlines phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với giá 10.000 đồng.

Giá khởi điểm cho mỗi quyền mua cổ phần Vietrnam Airlines là 6.026 đồng. Ước tính Bộ Giao thông sẽ thu về tối thiểu 2.380 tỷ đồng từ thương vụ này. Đợt chào bán dự kiến tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhưng thời gian chưa được công bố.

Theo lộ trình thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt tháng 8/2017, Bộ Giao thông phải giảm tỷ lệ sở hữu tại Vietnam Airlines xuống còn 51% so với 86,16% như hiện tại.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 82.950 tỷ đồng và 2.659 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 17% và 26%. Dự kiến trong quý II/2018, Vietnam Airlines sẽ tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước và niêm yết trên sàn HoSE.

Nguồn: www.vndaily.vn