Người có liên quan đến trưởng BKS của VRG bị phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

.

Ngày 24/9/2018, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Bà Nga bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Nga, người liên quan với bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: VRG) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu VRG từ ngày 17/10/2017 đến ngày 15/11/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên đến ngày 27/12/2017, Bà Nguyễn Thị Nga mới thực hiện báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch).

Nguồn: ndh.vn