Quảng Ninh: Cục Hải quan đổi mới mô hình quản lý, thông quan tập trung tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

.
(Xây dựng) - Ngày 13/4, Cục hải quan Quảng Ninh tổ chức lễ công bố đổi mới mô hình quản lý các thủ tục hải quan theo hướng thông quan tập trung (một cửa) tại cửa khẩu quốc tế (Việt - Trung) Móng Cái; đặt thêm một mốc son trong công cuộc đổi mới nền hành chính quốc gia.

-->

(Xây dựng) - Ngày 13/4, Cục hải quan Quảng Ninh tổ chức lễ công bố đổi mới mô hình quản lý các thủ tục hải quan theo hướng thông quan tập trung (một cửa) tại cửa khẩu quốc tế (Việt - Trung) Móng Cái; đặt thêm một mốc son trong công cuộc đổi mới nền hành chính quốc gia.


Các vị lãnh đạo chính quyền địa phương và doanh nghiệp tham quan mô hình quản lý thông quan mới ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cụ thể: Mô hình làm thủ tục hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái hoạt động theo nguyên tắc một đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ hải quan, thống nhất về dữ liệu. Việc xử lý hồ sơ hải quan, các giấy tờ, chứng từ tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan được tập trung giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với triển khai cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến và tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan, từng bước xây dựng, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan Quảng Ninh.


Biểu tượng của lễ khánh thành các công nghệ chuyển đổi mô hình thông quan từ phân tán sang tập trung theo hình thức “một cửa một dấu”.

Trong giai đoạn 1 của đề án (2018 - 2020) sẽ triển khai làm thủ tục hải quan tập trung (thực hiện tiếp nhận hồ sơ hải quan, thông quan hàng hóa tập trung) tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở, địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, kho bãi và các địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu được thực hiện như hiện nay.

Bắt đầu từ giai đoạn 2 (từ 2020 trở đi), việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài việc được thực hiện tại các cửa khẩu, lối mở chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan còn được thực hiện quản lý tập trung tại một địa điểm (gồm địa điểm được các cơ quan có thẩm quyền quy hoạch các kho ngoại quan, khu vực tập kết đối với hàng hóa chưa làm, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, khu kho hàng CFS, khu hàng hóa gia công, chế xuất tập trung).

Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy cấp đội, tổ đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù trong công tác quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, phân tán, không hiệu quả, không mang tính chuyên sâu, chuyên trách. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp, trách nhiệm của công chức thuộc Chi cục trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian làm thủ tục hải quan.


Quảng Ninh là địa phương đi đầu toàn quốc về đổi mới nền hành chính quốc gia trong hoạt động hải quan.

Việc giải quyết và làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp được thống nhất tại một đầu mối cũng giúp cho doanh nghiệp giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình làm thủ tục hải quan. Doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký và làm thủ tục với nhiều loại hình cùng một lúc tại một địa điểm; các thông tin theo dõi và quản lý đối với doanh nghiệp cũng đảm bảo tính thống nhất cao hơn. Mô hình này cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tối đa thủ tục, giấy tờ, áp dụng hiệu quả tối đa của hệ thống thông quan điện tử... Do có sự liên kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nguồn thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được quản lý tập trung hơn trên cùng một hệ thống thông quan sẽ giúp cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn.

Vũ Phong Cầm

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn