Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển hơn 4.500 tỷ được gia hạn

.

Trước đó, vào tháng 11/2017, Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển đã gửi văn bản xin phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo Giấy chứng nhận đầu tư và đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển
Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển được gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng.

Đồng thời, Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển cũng được UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện dự án theo đúng tiến độ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, báo cáo đúng theo quy định. Cùng với đó, Công ty cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất cho thời gian chậm tiến độ được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm vào ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao cho Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển thuê 680.174,5m2 đất ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành để thực hiện dự án Cảng Quốc tế Sao Biển. Được biết, tổng vốn đầu tư của dự án là 4.551.903 tỷ đồng, được thực hiện trong 4 năm. Ngày 23/02/2012, Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển đã được bàn giao đất trên thực địa, đến ngày 03/01/2013, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Song, tại thời điểm thanh tra vào quý cuối 2016, Công ty mới chỉ thi công được bờ bao bảo vệ diện tích đất, chưa triển khai theo đúng tiến độ như trên giấy chứng nhận đầu tư đã được duyệt. Điều đáng nói hơn nữa là sự chậm trễ tiến độ của dự án còn gây ảnh hưởng đến dự án đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải nằm trong khu đất, triển khai thiết bị thi công cũng như khả năng vận hành cảng sau này.

Nguồn: dothi.net