Hà Nội đã huy động hơn 25.000 tỷ đồng đầu tư, xây dựng nông thôn mới

.

Nguồn kinh phí này được huy động từ ngân sách trung ương là 58 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 10.667,6 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 11.438,7 tỷ đồng, ngân sách xã là 680,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hà Nội đã huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách là 2.248,9 tỷ đồng (do doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân đóng góp bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng...).

Chương trình nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của Thủ đô Hà Nộii
Chương trình nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của Thủ đô Hà Nộii

Từ những nguồn lực này, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số địa phương được công nhận đạt chuẩn. Đến nay, toàn Thành phố có 255/386 xã (chiếm gần 66,1%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm mạnh, từ 3,65% (năm 2016) xuống còn 2,57% (cuối năm 2017).

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2017 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ. 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,06% (vượt 3,26% so với kế hoạch đề ra), có 49% số dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế…

Cũng theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, năm 2018, thành phố tiếp tục bố trí 250 tỷ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để giải ngân đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn