Ủy ban Ngân sách hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách tài khóa 2018

.

Ủy ban Ngân sách hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách tài khóa 2018. Ảnh: reuters

Ngân sách tài khóa 2018 của Nhật Bản dành 32.970 tỷ yen, tương đương 1/3 ngân sách, cho an sinh xã hội trong bối cảnh dân số Nhật Bản già hóa và 5.190 tỷ yen nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Ngân sách tài khóa 2018 đã thiết lập một kỷ lục mới trong tài khóa thứ sáu liên tiếp, cho dù Nhật Bản vốn đã chịu “gánh nặng” nợ cần khôi phục "thể trạng" của nền tài chính đang ở mức kém nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Tiếp sau sự phê chuẩn dự kiến của Hạ viện Nhật Bản, Thượng viện Nhật Bản dự kiến bắt đầu tranh luận ngân sách này.

Ngân sách này chắc chắc được ban hành trước khi tài khóa 2017 kết thúc vào cuối tháng 3/2018 khi Hiến pháp Nhật Bản quy định tự động ban hành một ngân sách trong 30 ngày sau khi trình lên Thượng viện Nhật Bản.

Trong tài khóa 2018, Chính phủ Nhật Bản hướng tới đạt mục tiêu hạn chế mức tăng chi tiêu an sinh xã hội lên 500 tỷ yen so với tài khóa trước đó sau khi tiến hành một đánh giá về các phí chăm sóc sức khỏe và y tế.

Nguồn: bnews.vn