Đại hội đồng cổ đông PNC không thông qua phương án tăng vốn lên 300 tỷ đồng

.
(ĐTCK) Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) diễn ra sáng nay (13/3) đã không thông qua phương án  tăng vốn điều lệ từ hơn 110 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. 

Tỷ  lệ biểu quyết thông qua phương án tăng vốn chỉ đạt 57,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Hơn 600.000 cổ phần của đại diện vốn nhà nước tại PNC bỏ phiếu trắng.

Nhiều ý kiến cổ đông không thông qua phương án tăng vốn bằng việc phát hành quyền mua với giá 10.000 đồng/cổ phần ưu tiên cho cổ đông hiện hữu, cho rằng, tăng vốn điều lệ quá cao sẽ làm giảm phần trăm tỷ lệ cổ phần của họ nếu họ không mua thêm cổ phần phát hành.

Tờ trình phương án tăng vốn của PNC không ghi rõ mục đích sử dụng vốn huy động, tuy nhiên Ban lãnh đạo cho biết, nguồn vốn mới cần có để bù đắp lỗ lũy kế và phát triển kinh doanh.

Năm 2018 PNC dự kiến đạt 800 tỷ đồng tổng doanh thu thuần của toàn Công ty, tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng.

Ninh Cơ
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn