Công ty con của VIC mua thêm 36% vốn VTF

.
(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) đã thông qua việc cổ đông hiện hữu là Vineco được nhận chuyển nhượng thêm tối đa 37,6 triệu cổ phiếu VTF (chiếm 36% vốn của VTF) nhằm nâng sở hữu lên tối đa 60% mà không phải chào mua công khai.

Được biết, Vineco là công ty con của Vingroup (VIC) với tỷ lệ sở hữu là 70%. Vineco hiện nắm giữ hơn 25 triệu cổ phiếu VTF, tương đương 24% vốn (mua ngày 1/3/2018).

Năm 2018, VTF đặt kế hoạch doanh thu thuần 6.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 479 tỷ đồng và 383 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, VTF đạt 3.429 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng tới 375 tỷ đồng.

Phan Hằng
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn